JAK REZERWOWAĆ

Witaj Podróżniku,
Biuro Podróży TravelTrends oferuje możliwość rezerwacji ofert przez Internet lub telefonicznie.
W przypadku rezerwacji telefonicznej, aby ułatwić naszym doradcom znalezienie odpowiedniej oferty, prosimy o podanie dokładnych preferencji dotyczących planowanego wyjazdu (ilość osób, miejsce, termin, cena, standard) bądź przesłać je drogą mailową. W odpowiedzi nasz doradca wakacyjny przekaże wszelkie dostępne informacje na temat oferty, a także pomoże w zorganizowaniu dalszych niezbędnych formalności.

Wybór oferty
Aby dokonać wyboru wycieczki prosimy skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie głównej portalu. Prosimy określić interesujące parametry wyjazdu takie jak: państwo, termin wyjazdu, ilość dni, ilość osób, opcję wyżywienia lub kategorię obiektu. Wyszukiwarka posiada również opcję doboru udogodnień które znajduje się na dole wyszukiwarki ” Więcej opcji „, istnieje możliwość określenia dodatkowych parametrów wyszukiwania takich jak : hotel przy plaży, blisko centrum, centrum nurkowe, przedszkole dla dzieci, itp.

Rezerwacja urlopu
Po dokonaniu wyboru wycieczki i znalezieniu odpowiedniego terminu wyjazdu prosimy o dokonanie rezerwacji oferty poprzez kliknięcie przycisku „dalej”. Następnie wyświetli się formularz rezerwacyjny. Wypełnienie formularza nie oznacza jednak gwarancji wyjazdu (nie jest to zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego) i jednocześnie nie obliguje Państwa do ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Przesłanie wstępnej rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z warunkami uczestnictwa w danej imprezie. Formularz zostanie wysłany do jednego z naszych konsultantów

Potwierdzenie Możliwości Rezerwacji:
Konsultant Biura Podróży TravelTrends w ciągu 1 godziny (standardowo, ale bywają wyjątki) kontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia możliwości rezerwacji tj. dostępności miejsc w wybranym obiekcie i terminie.

Umowa-Zgłoszenie:
Jeżeli rezerwacja – przesłana on line lub złożona telefonicznie – zostanie potwierdzona przez konsultanta, to należy czekać na przesłanie przez konsultanta TravelTrends Umowy-Zgłoszenia wraz z Warunkami Uczestnictwa Głównego Organizatora wybranej imprezy. Umowę uczestnictwa należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach i odesłać w ustalonym terminie do Biura Podróży TravelTrends pod adres wczasy@traveltrends.com.pl

Warunki Uczestnictwa:
Złożenie podpisów na formularzu Umowy-Zgłoszenia lub dokonanie płatności jest równoznaczne z zapoznaniem się ze wszystkimi punktami Warunków Uczestnictwa Głównego Organizatora, które są integralną częścią zawieranej Umowy i ich akceptacją.

Zawarcie umowy z Organizatorem :
-Po dokonaniu zapłaty (zaliczki lub pełnej ceny)
w punkcie sprzedaży imprezy turystycznej Klient
otrzymuje umowę oraz potwierdzenie podróży zawierające
wszelkie istotne dane o zarezerwowanej
imprezie turystycznej.

-Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej
za wszystkich uczestników wskazanych na umowie
oraz przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej
(zaliczki lub pełnej ceny) akceptuje umowę.

-Zgłaszający, który zawarł umowę czyni to także
w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie
uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym
samym odpowiedzialność dotrzymania warunków
umowy przez tychże uczestników. Jest on również
odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy
turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących
imprezy turystycznej.

Numer konta:
Wpłat wszelkich należności z tytułu wyjazdów turystycznych należy dokonywać na konto:

TravelTrends Rafał Zbińkowski 96-500 Sochaczew, ul. Chopina 166/20

PKO Bank Polski

Konto złotówkowe – 95 1020 1185 0000 4902 0223 0480

Konto dla płatności w euro – 43 1020 1185 0000 4202 0223 0498

Na druku przelewu prosimy czytelnie napisać numer rezerwacji i nazwisko osoby, na którą spisana została Umowa-Zgłoszenie

Istnieje oczywiście możliwość po wcześniejszym ustaleniu przelewu bezpośrednio na konto organizatora wyjazdu

Warunki Płatności:
Termin i warunki płatności za wybraną imprezę są określone dokładnie na Umowie-Zgłoszeniu – są one różne w zależności od wybranej imprezy i terminu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy;
a) Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało więcej niż 30-35 dni, to:
– wpłata I raty w wysokości określonej procentowo w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora powinna zostać dokonana w terminie do 24h od momentu podpisania umowy, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu,
– wpłata pozostałej części należności w wysokości określonej na Umowie-Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w terminie do 30 dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy lub w terminie określonym na Umowie-Zgłoszeniu, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu
b) Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, to wpłata całości należności w wysokości określonej na Umowie-Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w przeciągu od 1 do 24h od momentu założenia rezerwacji, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu
Ze względu na długi czas przesyłania pieniędzy pomiędzy bankami – prawie zawsze prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty \e-mailem: wczasy@traveltrends.com.pl

Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji:
Po otrzymaniu od Państwa dowodu wpłaty w terminie określonym przez biuro – rezerwacja nabiera mocy prawnej i jest aktualna w 100%.

Warunki Rezygnacji:
Zasady ewentualnej rezygnacji z wyjazdu są zawsze dokładnie określone w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora

Dokumenty podróży:
– Autokar: przy wyjeździe autokarowym klient otrzymuje pocztą elektroniczną druk Potwierdzenia wraz ze wszystkimi zakupionymi świadczeniami i szczegółami dotyczącymi rozpoczęcia imprezy
– Samolot: przy wylocie samolotowym klient otrzymuje pocztą elektroniczną (w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni do rozpoczęcia podróży) lub przy rezerwacjach wcześniejszych na adres Osoby Rezerwującej Voucher, stanowiący dokument upoważniający do odbioru na lotnisku dokumentów podróży ( miejsce odbioru dokumentów jest dokładnie określone przez Konsultanta Biura Podróży
– własny transport: przy dojeździe własnym klient otrzymuje pocztą elektroniczną (w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni do rozpoczęcia podróży) lub przy rezerwacjach wcześniejszych na adres Osoby Rezerwującej Voucher, stanowiący jedyny dokument upoważniający do wykupionych świadczeń na miejscu (miejsce odbioru kluczy jest dokładnie określone na Voucherze)
– wszelkie dodatkowe informacje wysyłane są na adres Osoby Rezerwującej pocztą elektroniczną

Wszelkie pytania prosimy kierować do działu rezerwacji Biura Podróży „TravelTrends”:
– Telefon: +48 503 407 707
– e-mail: wczasy@traveltrends.com.pl