PRZED PODRÓŻĄ

Przed Podróżą – najważniejsze informacje

PODRÓŻE SAMOLOTEM

Pamiętaj, że zbiórka rozpoczyna się na lotnisku przynajmniej się na 2 godziny przed planowanym odlotem. W chwili obecnej większość odpraw odbywa się elektronicznie (bez konieczności posiadania biletu lotniczego) w związku z czym kieruj się od razu do własciwego stanowiska check-in (chyba że informacje otrzymane od Konsultanta stanowią inaczej).
Ponieważ przelot większości wycieczek dostępnych w naszym biurze jest liniami czarterowymi (wynajętymi na potrzeby biur podóży) należy zdawać sobie sprawę, iż do zmian godzin odlotu może dojść nawet na kilka godzin przed planowanym terminem (z przyczyn niezależnych od biura podróży).

Do bagażu podręcznego nie pakuj przedmiotów ostrych i szpiczastych (np. noże, nożyce, śrubokręty) oraz płynów o pojemności większej niż 100ml. Nieprzestrzeganie tych przepisów skutkuje, w najłagodniejszej formie, odebraniem zakazanych przedmiotów. Limity dotyczące wagi bagażu głównego i podręcznego uzależnione są od standardów linii lotniczej, z jaką polecicie. Dokładnych informacji co do limitu bagażu udzieli konsultant w trakcie procesu rezerwacji.

Po przylocie na miejsce i odprawie, zostaniecie przywitani przez przedstawiciela Organizatora Głównego, dostaniecie niezbędne materiały i udacie się do autokaru, który zawiezie Was do hotelu. Pamiętajmy, iż jeden autokar często rozwozi turystów do kilku hoteli, które są na trasie przejazdu. Na miejscu jesteście pod opieką rezydenta, który udzieli niezbędnych informacji oraz pomoże rozwiązać trudne sytuacje. Po skończonym urlopie, o umówionej godzinie, autokar podjedzie pod Wasz hotel i zawiezie na lotnisko.

PODRÓŻE AUTOKAREM

Na miejsce zbiórki należy stawić się na ok. 30 minut przed planowanym wyjazdem. Podczas podróży planowane są krótkie postoje (co 3-4 godziny) oraz dłuższy postój (ok. 30 minut). Waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg oraz 5 kg na bagaż podręczny. Dokładnych informacji co do limitu bagażu udzieli konsultant w trakcie procesu rezerwacji. Najczęściej pilot przydziela konkretne miejsca dla uczestników wycieczki. Zdarza się, że o kolejności miejsc w autokarze decyduje kolejność zgłoszeń podczas rezerwacji.

PODRÓŻE WŁASNYM TRANSPORTEM

Po zarezerwowaniu u nas hotelu, powinni Państwo oczekiwać voucherów, które wyślemy pocztą lub e-mailem. Vouchery te umożliwiają otrzymanie kluczy na recepcji oraz potwierdzają ubezpieczenie uczestników podczas wypoczynku.

EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli dokument, który od 1 stycznia 2006 roku potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju. Dzięki karcie korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele. EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Więcej o EKUZ na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6&artnr=1817

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2

SZCZEPIENIA

Nie wiesz, czy powinieneś się zaszczepić przed podróżą? Skorzystaj z informacji na www.szczepieniadlapodrozujacych.pl/.

WIZY

Informacje wizowo-paszportowe znajdziecie na tej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_paszportowe/

INFORMACJE KONSULARNE

Kilka informacji konsularnych oraz innych ważnych informacji do przeczytania przed podróżą zagraniczną dostępnych jest na stronach:

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/informacje_dla_podrozujacych/

http://poradnik.poland.gov.pl/

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

DANE POTRZEBNE DO REZERWACJI

Przy dokonywaniu rezerwacji potrzebne są następujące dane wszystkich uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i telefon. Przy rezerwacji ofert Neckermann Polska konieczne jest także podanie numeru PESEL oraz dowodu osobistego osoby rezerwującej.

GWARANCJA DOKONANIA REZERWACJI

Otrzymujesz od nas Umowę, w której zawarte są wszystkie szczegóły zakupionej oferty. Po wpłaceniu należności otrzymujesz od nas również potwierdzenie rezerwacji, na podstawie którego na lotnisku odbierasz dokumenty podróży (bilety, vouchery i potwierdzenie ubezpieczenia).

KIEDY NAJPÓŹNIEJ POWINNO SIĘ DOKONAĆ REZERWACJI?

Wszystko zależy od dostępności wolnych miejsc. Ponieważ miejsca sprzedawane są na terenie całej Polski, szybko mogą się skończyć (obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy). Najbezpieczniej jest więc zarezerwować wycieczkę tuż po wybraniu odpowiedniej oferty i nie zwlekać do ostatniej chwili.

REZYGNACJA Z ZAREZERWOWANEJ OFERTY

Rezygnacja zawsze jest możliwa. Należy o tym fakcie poinformować na piśmie nasze biuro lub organizatora głównego. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa i w zależności od tego, czy Klient ma wykupione Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji, organizator podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy. Pamiętajmy, iż w zależności od okresu czasu, jaki pozostał do wyjazdu, rozwiązanie umowy będzie miało inny przebieg, co jest zapisane w Warunkach Uczestnictwa. Dobrym rozwiązaniem jest, w przypadku rezygnacji z wczasów, odstąpienie miejsc komuś z rodziny bądź znajomym, co pociąga za sobą najmniejsze koszty. A tylko rezerwując u nas masz możliwość odsprzedaży wczasów na największym w Polsce portalu Sprzedam Wczasy. Dodatkowo będziesz potraktowany jako klient VIP czyli Twoja oferta będzie promowana przez cały czas odsprzedaży oraz w dowolny sposób modyfikowana.

REKLAMACJE

Impreza turystyczna, tak jak każdy inny zakupiony towar, podlega reklamacji zgodnie z Prawem Konsumenckim. Reklamację na wczasy niezgodne z Umową należy przedłożyć na piśmie bezpośrednio do biura głównego organizatora, który rozpatruje taką reklamację i podejmuje stosowne decyzje.

My ze swej strony jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i opinie odnośnie miejsc, do których podróżują Nasi Klienci – czekamy na Wasze e-maile bądź listy. Chcemy jak najlepiej dopasować ofertę to Waszych potrzeb.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, GDY ZGUBIĘ POTWIERDZENIE REZERWACJI?

Wystarczy do nas zadzwonić, napisać e-maila, skontaktować się osobiście , a my prześlemy jeszcze raz taki dokument.

CZY OFERTY SPRZEDAWANE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU TRAVELTRENDS SĄ WIARYGODNE?

Tak, wszyscy touroperatorzy, z którymi współpracujemy, posiadają odpowiednie zabezpieczenia i certyfikaty, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych, dające gwarancję opieki nad podróżującymi.

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

Jest to gwarancja, iż cena od dnia rezerwacji do dnia wyjazdu nie ulegnie zmianie. Może się bowiem zdarzyć tak, iż ewentualny wzrost kursów walut, kosztu transportu lub opłat lotniskowych, portowych itp. może podwyższyć całkowity koszt imprezy turystycznej.
Gwarancja niezmienności ceny dodawana jest bardzo często jako gratis do oferty, dotyczy to w szczególności ofert FIRST MINUTE. Jeśli nie ma jej dołączonej gratis, można ją wykupić (zwykle około 3% wartości wycieczki).

Pamiętajmy, że gwarancja niezmienności ceny nie obejmuje innych zmian, przede wszystkim ze strony uczestnika. Zmiana terminu wyjazdu, zmiana uczestników, wyżywienia, hotelu i inne pociągają za sobą ponowną kalkulację ceny rezerwacji.

CO ZROBIĆ, JEŚLI WŚRÓD OFERT ZAMIESZCZONYCH W PORTALU TRAVELTRENDS NIE ZNAJDĘ TEJ, KTÓREJ SZUKAM?

Wyszukiwarka może nie zawierać wszystkich dostępnych ofert, ponieważ część Touroperatorów korzysta z innych systemów, których nie ma na naszej stronie lub pojawiają się one z opóźnieniem. Wtedy prosimy o kontakt z nami drogą mailową, lub telefon. Przygotujemy indywidualna ofertę, spełniającą Twoje oczekiwania.

UBEZPIECZENIE WLICZONE W CENĘ

Większość ofert dostępnych w naszym biurze zawiera w cenie ubezpieczenie podróżne (wyjątek stanowią oferty organizatorów niemieckich oraz wybrane oferty z dojazdem własnym). Pakiety ubezpieczeń, które są w cenie różnią się od siebie (w zależności od organizatora). Każde ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Część pakietów zawiera ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie idpowiedzialności cywilnej (OC) i inne skłądowe. Szczegóły dotyczące kwot zawarte są w Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej danego Organizatora, każdy z naszych konsultantów podczas zakładania rezerwacji również wysyła stosowną informację mailem do osoby rezerwującej.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) umożliwia pokrycie wydatków związanych z ewentualnym leczeniem za granicą bez konieczności samodzielnego pokrywania tych wydatków. Przy niskich kosztach ewentualnego leczenia gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą, również kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku, a także kosztów opieki medycznej.

CHOROBA PRZEWLEKŁA WG DEFINICJI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Jest to stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem (np. choroby układu krążenia, epilepsja, astma, cukrzyca, i wiele innych). W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest zapis, który informuje o odmowie pokrycia kosztów związanych z leczeniem tych chorób, jeśli Ubezpieczony z ich powodu był leczony w okresie ostatnich kilku lat. Dlatego podczas procesu rezerwacji należy poinformować Konsultanta o ewentualnych chorobach przewlekłych, który zaznaczy odpowiednio ten fakt w formularzu i zastosuje adekwatną zwyżkę (ubezpieczenie leczenia chorób przewlekłych, zwykle 300-400% składki podstawowej).

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Jest to ubezpieczenie, które zapewnia otrzymanie odszkodowania w wypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku uszkodzenia ciała podczas trwania ubezpieczenia (w trakcie trwania imprezy turystycznej).

Zwykle uszczerbki na zdrowiu oceniane są przez lekarzy współpracujących z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w procentach, np. 70% – utrata kończyny dolnej, 10% – złamanie ręki, 5% – złamanie żebra. Oznacza to, iż, w zależności od rodzaju uszczerbku, Poszkodowany otrzymuje odpowiedni procent sumy, na jaką był ubezpieczony. Warto zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia w polisie turystycznej dołączonej do oferty, którą jesteśmy zainteresowani i, jeśli suma nie jest wysoka, dokupić rozszerzenie polisy. Przy niewielkim nakładzie finansowym (kilka złotych na tygodniowy wypoczynek) można mieć gwarancję zwrotu wysokich kosztów związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE I WCZEŚNIEJSZEGO POWROTU

Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe gwarantują rekompensatę wydatków poniesionych przez uczestnika w związku z wyjazdem (zaliczka, pierwsza rata wpłaty, itp.), w przypadku gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia wczasów z powodu określonych zdarzeń (np. poważne zachorowanie, ciężki wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny, kradzież lub utrata dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę czy też innego wypadku losowego stwarzającego po stronie ubezpieczającego konieczność pozostania w miejscu zamieszkania). Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot 80% lub 100% (w zależności od wariantu) niewykorzystanych świadczeń z tytułu zawartej umowy (kosztów naliczonych przez organizatora). Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być zawarta najpóźniej w terminie 3 dni od daty rezerwacji podróży, chyba że rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu. W takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji może być dokonane jedynie w dniu rezerwacji podróży.

CO ZROBIĆ GDY ZAGINIE BAGAŻ?

Niestety pomimo rozwijającej się technologi informatycznej związanej z transferem pasażerów wiąż zdarzają się przypadki utraty bagażu lub jego uszkodzenia. Dlatego zachęcamy do skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia bagażu. Jednak w razie zaginięcia bagażu, według obowiązujących międzynarodowych przepisów są Państwo zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia bagażu towarzystwu lotniczemu i do wypełnienia formularza P.I.R. (Property Irregularity Report), które jest podstawą przy dochodzeniu przez Państwa roszczeń w sprawie odszkodowania od towarzystwa lotniczego lub ubezpieczyciela. Proszę zwrócić uwagę na to, by nie przewozić ważnych leków, dokumentów i kosztowności w walizkach nadawanych na bagaż.

UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ochroną można także objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny.

Określając sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu bagażu, należy brać pod uwagę wartość bagażu czy sprzętu, który chcemy ubezpieczyć, zabierając go ze sobą na urlop.

Zawierając umowę ubezpieczenia, powinno się zwrócić szczególną uwagę na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niestety, zakłady ubezpieczeń często zawężają swoją odpowiedzialności do sytuacji bardzo mało prawdopodobnych (np. kradzież z przechowalni bagażu), a odmawiają wypłaty odszkodowania, gdy bagaż zginął z autokaru.

Przy ubezpieczaniu wartościowego sprzętu warto ponadto zwrócić uwagę na to, czy zawieramy umowę ubezpieczenia na wartość rzeczywistą, czy odtworzeniową. W pierwszym przypadku zakład ubezpieczeń, wypłacając odszkodowanie, pomniejszy świadczenie o stopień amortyzacji. Za taką sumę raczej nie odkupimy sobie wartościowego sprzętu narciarskiego, czy fotograficznego o takim samym standardzie, jak dopiero co utracony. W tej sytuacji zalecamy więc tzw. ubezpieczenie na wartość odtworzeniową, gdzie za wypłacone odszkodowanie będziemy w stanie przywrócić swój stan posiadania sprzed zdarzenia szkodowego.

„KLĄTWA FARAONA”

Tak zwana „klątwa Faraona” to potocznie nazywane problemy żołądkowo-jelitowe (głównie wymioty, biegunka, czasem gorączka) wywołane, odmienną od naszej europejskiej, florą bakteryjną.

Nie każdego dopada „klątwa Faraona”, zależy to przede wszystkim od wrażliwości danego organizmu oraz od środków ostrożności, które się podejmie, aby się przed nią ustrzec. Ponieważ głównym źródłem bakterii jest woda z kranu, zalecamy jej unikanie, szczególnie na początku pobytu, kiedy organizm nie przyzwyczaił się do nowego środowiska.

Dobrą praktyką jest mycie zębów i owoców wodą mineralną (z fabrycznie zamkniętej butelki), powstrzymanie się od picia wody z kranu, unikanie kostek lodu dodawanych do napoi oraz unikanie żywności niewiadomego pochodzenia. Nowe potrawy należy wprowadzać do diety stopniowo. Niewielkie ilości alkoholu (np. 50Ml wódki)) również pomagają w zapobieganiu „klątwy”. Pamiętajmy jednak, że zbyt wielkie ilości alkoholu, a szczególnie po wystąpieniu objawów, będą miały odwrotny efekt.

Warto również zaopatrzyć się w Polsce w leki takie jak Imodium, Smecta, Stoperan czy Nifuroksazyd (na receptę). Tabletki należy zażyć jak najszybciej po wystąpieniu nawet najmniejszego objawu choroby.

Jeśli nie mamy leków, albo nie czujemy po nich poprawy, należy zgłosić się do rezydenta, który pomoże skontaktować się z miejscowym lekarzem. Pamiętajmy, iż jeśli pomoc medyczna (wizyta lekarska, wykupienie leków) będzie kosztowała mniej niż 100euro, pieniądze na nią wydane zostaną zwrócone w Polsce po okazaniu dowodu zapłaty, także gromadźmy wszelkie paragony i dowody zapłaty za usługi medyczne.

Przed urlopem można również organizm „przygotować”, biorąc profilaktycznie tabletek Lacidofil, Probacti4, Trilac lub Lakcid, które przywracają prawidłową florę bakteryjną jelit.
Pamiętajmy też, że nie każda biegunka to „Zemsta Faraona”. Często biegunka może być wywołana zwykłą niestrawnością, spowodowaną np. zmieszaniem kilku produktów co wywołuje problemy z trawieniem.

JAKIE LEKI ZABRAĆ ZE SOBĄ W PODRÓŻ?

Aby zminimalizować ryzyko, iż jakaś dolegliwość zepsuje nam wymarzony urlop, warto zaopatrzyć się w kilka podstawowych leków i z małą apteczką ruszyć spokojnie na wczasy. Oprócz leków na biegunkę wymienionych powyżej, warto zabrać ze sobą coś na ból i gorączkę (APAP, Ibuprom lub podobne leki), na niestrawność (Verdin, Raphacholin i inne), Altacet na opuchnięcia, Fenistil na ukąszenia, coś do dezynfekcji ewentualnych ran (np. gotowe gaziki nasączone spirytusem) i plasterki do ich zabezpieczenia oraz wszystko to co uznasz za konieczne. Pamiętaj o lekach, które przyjmujesz na stałe – najlepiej spakuj je do bagażu podręcznego, by je mieć pod ręką.

CO ZROBIĆ, GDY JA LUB KTOŚ Z MOICH BLISKICH ROZCHORUJE SIĘ PODCZAS WYJAZDU?

Po pierwsze należy skontaktować się z ubezpieczycielem i/lub rezydentem. Wskażą oni placówki medyczne współpracujące z ubezpieczycielem i pomogą załatwić formalności.